Fisoratana anarana

Fisoratana anarana

FAMANTARANA ANKAPOBENY

*

ASA FANOMPOANA

SEHATR'ASA FANOMPOANA EFA NATAONAO TATO AMPIANGONANA (SEHATRA SY TAONA ARY FAHARETANY)
FIOFANANA EFA NATAO TATO AMIN'NY FIANGONANA SHINE (TOERANA SY TAONA NANAOVANA AZY)

FIANARANA NATAO

TENIM-PIRENENA VAHINY HAINAO
FRANTSAY
ANGLISY
ALLEMAND

SEKOLY TEOLOJIKA NIANARANA